Spory

Spor

Konflikt je přirozenou a snad i nezbytnou součástí každé změny. Podněcuje nás k zamyšlení a přehodnocení stávající situace, k uvolnění napětí a upravení našich vztahů. Některé konfliktní situace jsou těžko zvladatelné vlastními silami. Může jít o neshodu s dodavatelem, se zákazníkem, se státním orgánem nebo o celou řadu souvisejících sporných otázek.

Ideální je vyřešit spor mimosoudním vyrovnáním (např. prostřednictvím mediace či podpůrných vyjednávání s cílem dosáhnout smírného řešení). Ne vždy je to však možné.

Jsme pro Vás kvalifikovaným partnerem při řešení Vašich nároků v soudních sporech, rozhodčích řízeních i při mimosoudním vyrovnáních.

Partnerství

Pomůžeme Vám provést odhad a vyčíslení případného budoucího nároku v rámci hrozícího sporu.
Vypracujeme vyhodnocení pozic obou stran sporu, včetně ekonomických a finančních aspektů konfliktu. Podpoříme Vás v mimosoudním vyrovnáním (např. prostřednictvím mediace či podpůrných vyjednávání s cílem dosáhnout smírného řešení).

Vyjádříme důvěryhodně a objektivně zpracovaný odborný názor na vyčíslení škody. Provedeme kritické posouzení prědložených důkazů a to včetně důkazu znaleckým posudkem.

Zpracujeme znalecké posudky v oboru ekonomika a v oboru stavebnictví. Stanovíme škody a ušlý zisk a ostatní nároky vyplývající z nedodržení smluvních podmínek, nebo platných norem, posoudíme vady a nedodělky. Jsme připraveni poskytnout Vám podporu při obhajobě Vašich nároků ve sporu, provést nezaujaté posouzení. Pomůžeme vám v jakékoliv fázi celého procesu, ať se jedná o neformální jednání, sporné, trestní nebo správní řízení, vyjednávání, nebo arbitráž.

  • Vyčíslení způsobených škod
  • Soudní znalectví
  • Zdokumentování stavu
  • Odborné posudky
  • Kontrola kvality a životnosti
  • Podpora v soudním řízení, v arbitráži
  • Mediace