Nezávislost

EQUITA je nezávislá poradenská společnost, partner pro české a zahraniční společnosti a institucionální investory s rozsáhlými zkušenostmi.

Důvěryhodnost

Nezávislé poradenství a hluboké znalosti reálných aktiv řadí EQUITU mezi důvěryhodné partnery pro investory, banky, municipality i soukromé vlastníky.

Významné postavení

EQUITA si vybudovala významné postavení na českém oceňovacím trhu se zaměřením na veškerá reálná aktiva mezi která patří podniky, nemovitosti, stavby, technologie, pohledávky i nehmotné majetky.

Oceňování a posuzování aktiv

Hlavním předmětem naší činnosti je oceňování a posuzování aktiv. Nabízíme Vám komplexní nabídku souvisejících služeb z oblasti oceňování a znaleckých posudků.

Jsme znaleckou kanceláří kvalifikovanou pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví s rozsáhlou specializací.

5700 +

Posudků a odborných zpráv zpracovaných experty EQUITY

4400 +

Znaleckých posudků zpracovaných znaleckým ústavem (kanceláří) EQUITA

6300 mld. Kč

Hodnota oceněných aktiv za posledních 5 let

25 let

Na trhu a nespočet získaných zkušeností pro Vás

Služby

Nabízíme Vám znalosti a zkušenosti z oceňování reálných aktiv, nabízíme Vám schopnosti našich expertů a soudních znalců. Jsme pro Vás partnerem, který zajistí zcela Vaše potřeby a to jak z důvodu splnění zákonných povinností v České republice a Evropské unii, tak i z důvodů řešení Vašich požadavků.

Naši spolupracující znalci působí na českém trhu desítky let a disponují řadou zkušeností. To nám umožňuje rozumět Vašim potřebám. Nabízíme Vám kompletní služby a jednoho partnera pro zastřešení Vašich projektů, spolupracujeme s advokáty, auditory a daňovými poradci.

Poskytujeme Vám nestranný názor a nezaujaté služby a zároveň Vám garantujeme absolutní ochranu Vašich důvěrných informací.

Našimi službami podporujeme investiční rozhodnutí, realizaci podnikatelských záměrů, významně přispíváme ke zdárnému průběhu transakcí a zvyšujeme tak přidanou hodnotu zejména následujícím skupinám klientů:

  • majitelům společností, akcionářům a investorům
  • developerům a investorům do nemovitého majetku
  • investičním fondům
  • vedení společností
  • insolvenčním správcům, exekutorům
  • advokátům a advokátním kancelářím
  • státní správě a samosprávě
  • orgánům veřejné moci.

Oceňování podniků

Oceňování závodu jako celku
Oceňování části závodu
Oceňování nehmotného majetku
Oceňování pohledávek
Oceňování cenných papírů

Více...

Oceňování nemovitostí

Stanovení tržní hodnoty nemovitosti
Oceňování dle cenový předpisů
Oceňování pro financující partnery
Zhodnocení nemovitosti
Stanovení obvyklého nájemného
Oceňování investičních projektů
Kontrolní činnost při realizaci

Více...

Stavebnictví

Posuzování vad a nedodělků
Vyhodnocení stavu konstrukcí
Kontrola kvality a životnosti
Rozpočty
Slevy z ceny díla

Něco o nás

EQUITA je stále se rozvíjející společností, jejímž základem je kvalitní odborný tým, tým odborníků s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi, tým lidí, které baví oceňovat a je-li potřeba i řešit nestandardní úlohy.

EQUITA je znaleckou kanceláří kvalifikovanou pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika a Stavebnictví s širokým rozsahem znaleckého oprávnění.

Oceňování majetku

Jsme odborníci na hodnocení a posuzování majetků a reálných aktiv, zabýváme se: oceňováním majetků, posuzováním a rozvojem reálných aktiv, zjišťováním stavu majetku, stanovováním hodnot a cen podle právních norem České republiky a Evropské unie.

Soudní spory

Jsme pro Vás kvalifikovaným partnerem při řešení Vašich nároků v soudních sporech, rozhodčích řízeních i při mimosoudním vyrovnáních.

Soudní znalci

Náš tým je složen ze soudních znalců, odborníků na oceňování a expertů na posuzování majetku. Spolupracujeme s předními advokátními kancelářemi, auditory, daňovými poradci, ekonomy a ostatními specialisty.

Pochopení

Pochopení potřeb klienta je klíčovým předpokladem, který nám umožňuje poskytnout služby s přidanou hodnotou. Klient se pro nás stává partnerem, pečlivě nasloucháme jeho potřebám. Diskutujeme možnosti a hodnotíme dopady na řešenou situaci.

Preferujeme

Preferujeme dlouhodobé obchodní vztahy. Proto musíme být na stejné straně s Vámi. Naše procesy jsou formulovány jasným a stručným způsobem, všechny zúčastněné strany mají informace o našich postupech, v jaké fázi jsme a co bude následovat.

Experti

Jsme firma složená z jednotlivců, kteří dohromady tvoří silný tým expertů se zkušeností s reálnou ekonomikou.
Umíme využít znalosti a zkušenosti každého z nás, abychom Vám poskytli ty nejkvalitnější služby.

Vzdělávání

V EQUITĚ si ceníme našich zdrojů stejně jako našich partnerů.
Naši odborníci se neustále vzdělávají a evidují trendy v mnohých oborech podnikání, aby zajistili odborné a efektivní poskytování našich služeb.

Jsme znaleckou kanceláří kvalifikovanou pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví s rozsáhlou specializací.

Pokud s námi chcete spolupracovat, nebo máte jen dotaz, neváhejte nás kontaktovat!

Novinky / články

Cena Olgy Havlové

Naše společnost EQUITA Consulting s.r.o. byla poctěna Zvláštním poděkováním za dlouholetou spolupráci s nadací Olgy Havlové. Poděkování převzal Leoš Klimt při příležitosti slavnostního udílení Ceny Olgy Havlové. Je…
Palác Broadway

Yield 3,5% nepokořen, Palác Broadway se neprodal

Aktualizace březen 2024 Nový majitel se zase nenašel. Již šestý pokus o prodej paláce Broadway byl pro ÚZSVM neúspěšný.   Původní text březen 2023 „Jedná se o jedinečnou investiční příležitost.“…

Adventní koncert pro Výbor dobré vůle

27. ADVENTNÍ KONCERT PRO VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACI OLGY HAVLOVÉ Je nám ctí podpořit Nadaci Olgy Havlové. Již tradičně se i letos 4. prosince v koncertní síni kostela sv. Šimona a Judy v Praze koná adventní koncert pro Výbor…

Zásadní roli hrají posudky

konstatoval Václav Moravec v nedělních Otázkách, ve kterých diskutoval s pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou a s předsedou Vrchního soudu v Praze Lubošem Dörflem na téma Cesty spravedlnosti. Hlavním tématem…