Stavebnictví

Jsme odborníky na posuzování staveb, profesionálně se zabýváme identifikací a řešením vad a nedodělků. Jsme připraveni poskytnout Vám naše služby a vypracovat znalecké posudky popisující vady a nedodělky staveb, řešící škody, které vznikly v souvislosti s vadou stavby.

Naši odborníci jsou připraveni zpracovat znalecké posudky a expertizy a zabezpečit:

 • posouzení staveb obytných, občanských, dopravních, průmyslových, inženýrských a zemědělských
 • posouzení vad a poruch staveb
 • průzkum konstrukcí a jejich dokumentace
 • vyhodnocení stavu konstrukcí a návrh řešení problému
 • supervizi stavebních projektů a jejich částí
 • tvorbu a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví
 • posouzení rozsahu díla a víceprací
 • podpora dle FIDIC
 • stanovení nákladů na opravy porušených nebo vadných staveb
 • posouzení stavebně – technického stavu staveb
 • zpracovávání stanovisek a rozborů ke stavebním smlouvám o dílo
 • vytipování vad a nedodělků při dokončování stavebních prací
 • analýzu stavebních materiálů
 • stanovení výše vzniklé škody (újmy) jako podklad pro návrh na soudní řízení nebo pro mimosoudní vyrovnání